Mruczankowa gimnastyka przedszkolaka – zajęcia profilaktyczne

Ruch i gimnastyka są potrzebne dziecku jak powietrze i jedzenie. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewniającej niezbędny czynnik stymulujący rozwój.

Proponowane atrakcyjne, a jednocześnie nieskomplikowane i bezpieczne ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną dziecka, kształtują poprawną postawę ciała i zapobiegają między innymi płaskostopiu i wadom kręgosłupa.

Mruczankowe, ogólnorozwojowe, grupowe zajęcia ruchowe dla dzieci są prowadzone w formie gier i zabaw ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń koordynacyjnych i sensomotorycznych w połączeniu z muzyką i relaksacją.

Podczas zajęć proponujemy zabawy ruchowe indywidualne - wykonywane samodzielnie przez dziecko, z partnerem - ćwiczenia w parach, w relacji dziecko- grupa. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, dostosowując program ćwiczeń do chęci i możliwości.

Dzięki zajęciom z gimnastyki ogólnorozwojowej,  dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, ćwiczyć sprawność motoryczną i zręczność. Ponad to dziecko ćwiczy samokontrolę, koncentrację uwagi, spostrzeganie przyczynowo-skutkowe, koordynację, orientację przestrzenną (prawa-lewa, góra-dół) i pamięć ruchową.

Wyrobienie u maluchów nawyku regularnej gimnastyki, to inwestycja w ich nie tylko obecny, ale i przyszły stan zdrowia.

Każde dziecko na koniec roku przedszkolnego otrzymuje mruczankowy dyplom sportowca, który ma mu uświadomić znaczenie gimnastyki i ćwiczeń fizycznych dla zdrowia.

Copyright © Mruczankowe Przedszkole 2012