OPŁATY

Wpisowe

Opłata wpisowa jest jednorazowa, bezzwrotna, wpłacana przelewem
na konto przedszkola w dniu podpisania umowy.

W ramach wpisowego gwarantujemy:

Czesne to stała opłata miesięczna ustalona umową.

W ramach umowy z przedszkolem oferujemy:

Umowa podpisywana jest na cały rok przedszkolny tj. od września
do sierpnia następnego roku kalendarzowego.
Prosimy o uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu do 10-tego dnia każdego miesiąca na nr konta: 72103000190109853000421941

W tytule wpłaty prosimy o zapis:
- imię i nazwisko dziecka
- okres, za który następuje wpłata

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 i pół do 6 lat, w tym dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Mruczankowe Przedszkole jest otwarte dla Państwa. Wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym umówieniu się, zapraszamy
do obejrzenia przedszkola.

Rekrutacja do Przedszkola rozpoczyna się dostarczeniem wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola ”, a kończy podpisaniem umowy podczas spotkania zorganizowanego w przedszkolu.

Miejsca wolne na rok przedszkolny 2016/2017
zostały wyczerpane.


Napływające kolejne karty zgłoszenia umieszczane są na liście
rezerwowej. W sytuacji zwalniania się miejsc w roku przedszkolnym 2016/2017 będziemy kontaktować się z rodzicami dzieci zgłoszonych
do nas drogą mailową, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ponieważ napływają już do nas „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”
na kolejny rok, dla usprawnienia i przejrzystości rekrutacji na rok przedszkolny 2017/2018 ustalamy: Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” na adres: przedszkole@mruczankowe.pl
W tytule maila proszę o wpisanie treści: zgłoszenie na rok przedszkolny 2017/2018 - imię i nazwisko dziecka

Drugim etapem jest rozmowa z rodzicami i ustalone spotkanie
z dzieckiem. O kolejności spotkań decyduje kolejność zgłoszeń
na dany rok przedszkolny, czyli data przesłania „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”. Terminy spotkań będą ustalane drogą
mailową lub telefoniczną od dnia 1 marca 2017r. do momentu wyczerpania wolnych miejsc na dany rok przedszkolny.

Trzecim etapem jest podpisanie umowy. Umowa ustala szczegóły dalszej współpracy oraz datę przyjęcia dziecka do przedszkola
i kończy etap rekrutacji.

Dyżur telefoniczny dla wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Mruczankowego Przedszkola zorganizowany został w każdy wtorek w godzinach 15.00-16.00.

Numer telefonu: 600 414 112

Dziękujemy za rozmowy telefoniczne i spotkania w Mruczankowym Przedszkolu.

Copyright © Mruczankowe Przedszkole 2012