Program dydaktyczny Mruczankowego Przedszkola jest tak ustalony, aby zapewnić dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, nie zapominając o utrzymaniu równowagi pomiędzy nauką a zabawą.

Rozwijamy ciekawość poznawczą, aktywność i samodzielność przedszkolaków, a także przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne i poczucie własnych kompetencji.

Wspomagamy indywidualny rozwój dzieci uwzględniając potrzeby i możliwości każdego z nich.

Program Mruczankowego Przedszkola jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.)

Wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

Treść programu obejmuje następujące obszary:

Ramowy program dnia:

7.00-8.30 schodzenie się dzieci gry i zabawy według zainteresowań
8.30-9.30 czynności higieniczne i śniadanie
9.30 - 12.30 zajęcia dydaktyczne basen
muzyka/ gimnastyka profilaktyczna
zabawa w języku angielskim  (3 razy w tygodniu)
gry i zabawy w ogrodzie oraz zabawy twórcze
12.30-13.30 czynności organizacyjno-porządkowe; obiad
13.30-15.00 odpoczynek / spotkanie z baśnią / zajęcia logopedyczne / zabawy wg zainteresowań
15.00-15.30 podwieczorek
15.30-18.00 gry i zabawy według zainteresowań / zabawy ruchowe w ogrodzie 
Copyright © Mruczankowe Przedszkole 2012