Mruczankowe

Przedszkole

Zabawa

Od czego zaczynamy kiedy dziecko przybywa do Mruczankowego Przedszkola…

Od zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, tak, by chciało otwierać się na nowe doświadczenia i nowe osoby.

Moment zaakceptowania przez dziecko osoby, która z nim pracuje oraz zaakceptowania nowego miejsca, jest bazą dla edukacji i procesu wychowania.

Od czego zaczynamy kiedy dziecko przybywa do Mruczankowego Przedszkola…

Od zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, tak, by chciało otwierać się na nowe doświadczenia i nowe osoby.

Moment zaakceptowania przez dziecko osoby, która z nim pracuje oraz zaakceptowania nowego miejsca, jest bazą dla edukacji i procesu wychowania.

Zabawa

Dlaczego my?

Zapraszamy do Mruczankowego prywatnego Przedszkola na Bielanach w Warszawie. Ruszyły zapisy na 2023/2024 r.

Kadra Pedagogiczna

Nasze prywatne Przedszkole na Bielanach w Warszawie cechuje kadra pedagogiczna, która stanowi sprawdzony zespół wykształconych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła nauczycieli i specjalistów, dbających o przyjazną atmosferę. W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli, którzy:

Mruczankowe Przedszkole na Bielanach w Warszawie zapewnia podopiecznym bezpieczną przestrzeń do edukacji, zabawy i odpoczynku. Nauczyciele koncentrują się na rozwoju wyjątkowych zdolności dziecka oraz motywują do samodzielności, chwaląc ich osiągnięcia i sukcesy.

Muzyka
Rozwój Dziecka
Muzyka
Angielski
Gimnastyka
Terapia
Ogród i odpoczynek

Program Dydaktyczny

Program dydaktyczny Mruczankowego Przedszkola jest tak ustalony, aby zapewnić dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, nie zapominając o utrzymaniu równowagi pomiędzy nauką a zabawą. 

Rozwijamy ciekawość poznawczą, aktywność i samodzielność przedszkolaków, a także przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne i poczucie własnych kompetencji. 

Wspomagamy indywidualny rozwój dzieci uwzględniając potrzeby i możliwości każdego z nich.

W naszym prywatnym przedszkolu w Warszawie w dzielnicy Bielany zapewniamy kompleksową ofertę dydaktyczną, wsparcie oraz indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do potrzeb każdego dziecka.

Rekrutacja

Zapisy 2023 / 2024 r.

Zapraszamy do Mruczankowego Przedszkola Niepublicznego w Warszawie dzieci w wieku od 2 i pół do 5 lat również o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Mruczankowe Prywatne Przedszkole Warszawa Bielany jest wpisane do ewidencji przedszkoli niepublicznych miasta stołecznego Warszawy.

Czytaj więcej

Niepubliczne przedszkole – Warszawa