Angielski

Zajęcia języka angielskiego prowadzone są trzy razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Język angielski

Angielski w przedszkolu

Szczególną uwagę w Mruczankowym Przedszkolu zwracamy na naukę języka angielskiego, który będzie towarzyszył dziecku przez cały czas dalszej edukacji.

Celem zajęć jest uwrażliwienie dziecka na język angielski poprzez osłuchanie z jego brzmieniem. Podstawowe umiejętności, które rozwijamy to rozumienie mowy i znajomość podstawowego słownictwa, tworząc bazę do rozwoju umiejętności spontanicznej komunikacji w naturalnym środowisku, w sytuacji zabawy. 

Zajęcia z języka angielskiego

Dziecko kojarząc dźwięki z wielokrotnie powtarzanymi czynnościami czy obrazami, stopniowo zaczyna się komunikować po angielsku. Bez stresu i bez trudności, kojarząc naukę języka angielskiego z przyjemną zabawą.

Zajęcia języka angielskiego prowadzone są trzy razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Program nauki opracowany jest w oparciu o założenia podstawy programowej MEN oraz doświadczenia zapraszanych do współpracy lektorów. 

Lektorzy podczas zajęć posługują się wyłącznie językiem angielskim. Dzieci bawią się w zabawy tematyczne, uczą się piosenek, rymowanek, wysłuchują tekstów czytanych i odtwarzanych z płyt CD.

Angielski