Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną Mruczankowego Przedszkola stanowi sprawdzony zespół wykształconych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła nauczycieli i specjalistów, dbających o przyjazną atmosferę. Dzięki stałej współpracy specjalistów z nauczycielami, zapewniamy dzieciom najwyższą jakość opieki.

Zajęcia

Nasi Nauczyciele

Nauczyciel w naszym przedszkolu potrafi patrzeć, słuchać, obserwować dziecko w zabawie i aranżować zajęcia edukacyjne tak, aby każde dziecko miało przestrzeń do zaprezentowania własnego, niepowtarzalnego sposobu myślenia, uspołecznienia oraz samodzielności w rozstrzyganiu różnych sytuacji. 

W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli, którzy:

Psycholog

Psycholog w naszym Mruczankowym Przedszkolu dba o rozwój emocjonalny i społeczny, ustala strefy najbliższego rozwoju każdego dziecka, uczy odczytywać emocje swoje i innych, podpowiada jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i pokonywać trudności. Rodzice dowiadują się od niego jak rozwijać w dzieciach zainteresowania, jak z nimi rozmawiać, aby zdobyć ich zaufanie i szacunek, poczucie, że mogą liczyć na pomoc w trudnych chwilach.

Logopeda

Logopeda w Mruczankowym Przedszkolu czuwa nad prawidłowym rozwojem komunikacji dziecka. Diagnozuje zaburzenia mowy oraz koryguje wady wymowy. Od jakości komunikacji zależy bardzo wiele, dlatego stawiamy na indywidualizowanie metod i oddziaływań do potrzeb każdego przedszkolaka. Logopeda prowadzi również zajęcia profilaktyczne dla całej grupy, kształtując poprawne nawyki w sytuacji mówienia, proponując ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, kształtujące prawidłowy tor oddychania i połykania oraz rozwijające słuch fonematyczny.

Terapeuta integracji sensorycznej

Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi z naszymi przedszkolakami gimnastykę z elementami integracji sensorycznej, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Dziecko doświadcza świata wszystkimi zmysłami. Następnie integruje dochodzące do jego organizmu bodźce. To, w jaki sposób układ nerwowy sobie z nimi radzi, wpływa na sposób postrzegania świata, definiowania rzeczywistości i na jego zachowanie. Gdy w procesie integracji sensorycznej występują zakłócenia, wówczas dziecko może mieć problemy z przyswajaniem wiedzy, koncentracją, koordynacją, poziomem aktywności, samooceną lub zachowaniem. Poprzez profilaktyczne działania chcemy zapobiec tego typu problemom.

Czytanie