Program Dydaktyczny

Program dydaktyczny Mruczankowego Przedszkola jest tak ustalony, aby zapewnić dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, nie zapominając o utrzymaniu równowagi pomiędzy nauką a zabawą. 

Ramowy program dnia:

Poranek:

7:30 – 8:30

  • schodzenie się dzieci
  • gry i zabawy według zainteresowań

Śniadanie:

8:30 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne:

9:30 – 12:30

Obiad:

12:30 – 13:30

  • czynności organizacyjno-porządkowe
  • obiad

Odpoczynek:

13:30 – 15:00

Podwieczorek:

15:00 – 15:30

Gry i zabawy:

15:30 – 17:30

  • gry i zabawy według zainteresowań
  • zabawy ruchowe w ogrodzie
Zabawa

Rozwój Dziecka

Rozwijamy ciekawość poznawczą, aktywność i samodzielność przedszkolaków, a także przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne i poczucie własnych kompetencji.

Wspomagamy indywidualny rozwój dzieci uwzględniając potrzeby i możliwości każdego z nich.

Program Dydaktyczny

Program Mruczankowego Przedszkola jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.). 

Wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

Treść programu obejmuje następujące obszary:

Zajęcia

W ramach umowy z Przedszkolem oferujemy

Opiekę

w godzinach 7.30 – 17.30,
od poniedziałku do piątku

Edukację przedszkolną

zgodną z podstawą programową MEN

Konsultacje specjalistów

opiekę psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia

Język angielski

3 razy w tygodniu

logo-mruczankowe-przedszkole

Zajęcia rytmiczno – muzyczne

3 razy w tygodniu

Gry i zabawy ruchowe

codziennie

Zajęcia plastyczne różnymi technikami

codziennie

Zabawy w ogrodzie

oraz spacery po okolicy