Przedszkole integracyjne

Przedszkole integracyjne - Warszawa

Każde dziecko, które potrzebuje dodatkowego wsparcia, realizuje swój indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany szczegółowo do jego potrzeb i możliwości.


Programy ukierunkowane są przede wszystkim na:
– rozwój mowy i komunikacji
– doskonalenie samodzielności
– umiejętność zabawy
– naukę podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi
– kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych
– rozwój umiejętności intelektualnych


W naszych integracyjnych przedszkolach w Warszawie dzieci znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz zespołu specjalistów co zapewnia bogatą ofertę dydaktyczną.

Przedszkole integracyjne (Warszawa) to komfortowy rozwój dziecka

W naszym integracyjnym przedszkolu w Warszawie dbamy o rozwijanie niepowtarzalnych talentów dziecka stosując metody edukacyjne, które są dostosowane do jego potrzeb i umiejętności.

Program dydaktyczny Mruczankowego Przedszkola jest tak ustalony, aby zapewnić dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, nie zapominając o utrzymaniu równowagi pomiędzy nauką a zabawą. 


Rozwijamy ciekawość poznawczą, aktywność i samodzielność przedszkolaków, a także przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne i poczucie własnych kompetencji. 

Wspomagamy indywidualny rozwój dzieci uwzględniając potrzeby i możliwości każdego z nich.

W naszym prywatnym przedszkolu w Warszawie w dzielnicy Bielany zapewniamy kompleksową ofertę dydaktyczną, wsparcie oraz indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do potrzeb każdego dziecka.

Psycholog